KOMMANDE KONSERTER OCH FRAMTRÄDANDEN

 

Hösten 2018

 

Svenska körpärlor
Lördag 29 september kl 15.00
S:t Jacobs kyrka
Rangström – Sommarskyar, Peterson-Berger, Larsson – Förklädd Gud

Konsert till förmån för Barndiabetesföreningen
Lördag 27 oktober
Gustav Vasa kyrka

Högmässa på Alla helgons dag
Lördag 3 november kl 11.00
Storkyrkan

Musik till tröst och glädje
Lördag 3 november kl 15.00 och 17.00
Silverdalskapellet, Sollentunavägen 19 i Sollentuna
Adolphson, Fauré m fl

Adventskonsert
Lördag 1 december kl 18.00
S:ta Clara kyrka

Julotta
kl 7.00 den 25 december
Storkyrkan

Högmässa
kl 11.00 den 25 december
Storkyrkan

 

Preliminärt program 2019

Rysk vår

Sommarkonsert