FÖRENINGENS KÖRER

Nicolai Kammrkör

Nicolai kammarkör är en fristående blandad kör som är löst knuten till Storkyrkan i Stockholm. Elisabet Brander är sedan 2021 körens dirigent och konstnärliga ledare. Kören bildades av Christian Ljunggren 1974. Kören startade som Storkyrkans ungdomskör men har sedan 1978 arbetat som fristående kör under namnet Nicolai kammarkör, vilket relaterar till det gamla namnet på Storkyrkan.

Kören sjunger både profant och sakralt och har en bred repertoar. Många av de klassiska körverken finns på repertoaren men också mer ovanliga. Nicolai kammarkör var med och uruppförde Otto Olsson Requiem 1976 och har också uruppfört flera av hans körsånger. Vidare har kören uruppfört Erland von Kochs ”Bilder från Lappland” och Sven-Erik Bäcks tonsättning av T.S. Eliots dikt ”The namning of Cats”, som var ett beställningsverk från kören för en turné till Irland. Mycket av musiken har arrangerats av Christian Ljunggren, som också tillverkat svenska texter till en stor del av körens sånger.

En av körens basar, tillika gitarrist, Staffan Isbäck har också bidragit med arrangemang och eget komponerat material. I kören finns även flera instrumentalister, vilket också bidrar till bredd i de musikaliska uttrycken.

Kören har varit mycket aktiv genom resor inom och utomlands. Under åren har vi gjort turnéer till många platser. Förutom de flesta av Europas länder har vi även turnérat i Sydafrika, Kina, Venezuela, Argentina, Canada och USA.

Många av körens medlemmar har varit med i kören länge, något som också skapat en stabil körklang. Repertoaren är synnerligen bred med allt från Christian Ljunggrens körarrangemang av svenska visor – Bellman, Taube, Birger Sjöberg och Povel Ramel – till körmusik från hela världen, inte minst brittisk körmusik.

Kören har medverkat på flera skivor, senast på en skiva med brittisk körmusik på det engelska skivbolaget EM Records och med körsånger av Otto Olsson – däribland hans kända Te Deum – för Otto Olsson Society.

 

 

Adolf Fredriks Madrigalkör

Adolf Fredriks Madrigalkör är en blandad kör som under många år var knuten till Adolf Fredriks Kyrka. Nu är kören helt fristående. Christian Ljunggren startade kören 1965 under många år har Madrigalkören också samarbetat med Nicolai Kammarkör. Numera är Staffan Isbäck körens ledare.