Adventskonsert 2021
Adventskonsert 2021

 

FÖRENINGENS KÖRER

Nicolai Kammrkör

Nicolai kammarkör är en fristående blandad kör som är knuten till Storkyrkan i Stockholm. Maria Starborg är sedan 2017 körens dirigent och konstnärliga ledare. Kören bildades av Christian Ljunggren 1974. Kören startade som en ungdomskör men har sedan 1978 arbetat som fristående kör under namnet Nicolai kammarkör, vilket relaterar till det gamla namnet p?Storkyrkan.

Kören sjunger både profant och sakralt och har en bred repertoar. Många av de ”klassiska körverken finns på repertoaren men också mer ovanliga. Nicolai kammarkör var med och uruppförde Otto Olsson Requiem 1976 och har också uruppfört flera av hans körsånger. Vidare har kören uruppfört Erland von Kochs ”Bilder från Lappland?och Sven-Erik Bäcks tonsättning av T.S. Eliots dikt ”The namning of Cats? Mycket av musiken har arrangerats av Christian Ljunggren men även av körens bas och tillika gitarrist Staffan Isbäck, som bidrar med såväl arrangemang som egenkomponerat material. I kören finns även flera instrumentalister, vilket också bidrar till bredd i de musikaliska uttrycken.

Kören är mycket aktiva genom resor inom och utomlands. Under åren har vi gjort turnéer till många platser. Förutom de flesta av Europas länder har vi även turnérat i Sydafrika, Kina, Venezuela, Argentina, Canada och USA.

Kören har en stabil klang med en grund av medlemmar som sjungit länge tillsammans, därav ocks?den breda repertoaren.

 

 

Adolf Fredriks Madrigalkör

Adolf Fredriks Madrigalkör är en blandad kör som under många år var knuten till Adolf Fredriks Kyrka. Nu är kören helt fristående. Christian Ljunggren startade kören 1965.